Stadsutveckling.se drivs av Testbedstudio Arkitekter

Tag gärna kontakt med oss:
Anders Johansson
Tel 08-644 39 06
Mail anders@testbedstudio.com

Eller besök vår hemsida:
www.testbedstudio.com


Staden som Krymper arrangeras av:


KTH Samhällsbyggnad


Kairos Future


Sveriges Kommuner och Landsting


Goete-Institut Stockholm


Bauhaus Dessau Foundation


Sveriges Arkitekter


Testbedstudio Arkitekter
Just Nu!
Läs artikeln i tidskriften Plan, som du kan ladda ner här bredvid.


 

Stadsutveckling under små omständigheter
Artikel i tidskriften PLAN nummer 3-4/2005

Artikeln presenterar fem centrala begrepp för utveckling av städer med krympningstendenser. Dessa fem begrepp beskriver samtidigt olika faser i en sådan stads utveckling, och är vidare generaliserade till olika typer av åtgärder som kan möta utvecklingen i dessa faser.

Klicka på bilden för PDF (0,3 Mb)
Den Förlorade Staden?
Inventering av åtgärdsprogram för krympande städer

Orter som krymper är i behov av att utveckla strategier för att hantera sin situation, och måste därigenom studera andra goda exempel. I Tyskland tas för närvarande en rad mycket intressanta åtgärder för att behandla problematiken, med statliga program och nya former av samarbeten. Rapporten beskriver olika strategier och fall i Tyskland, som kan utgöra förebilder för åtgärder i Sverige.

Klicka på bilden för PDF (1,6 Mb)
Miljonprogrammet baklänges
Artikel i tidskriften Arkitektur nummer 2/2005

I Sverige hotas många småorter av industrinedläggning och utflyttning. I Tyskland har problematiken nått gigantiska proportioner, och landets östra del står inför ännu ett dramatiskt skede då 1 miljon bostäder står tomma. Detta har utlöst en febril aktivitet kring vad som kallas "krympande städer". I artikeln beskrivs fenomenet och dess konsekvenser i Tyskland, och relationen till Sverige.

Klicka på bilden för PDF (0,2 Mb)
Hej! Vi introducerar stadsutveckling.se, en informationskanal om aktiviteter, planering och projekt för stadsutveckling. Vårt huvudintresse just nu är fenomenet "krympande städer". Stadsutveckling.se kommer att förändras löpande, och behandla städers utveckling under flera olika teman. Vi har ambitionen att utveckla sidan till en databank för goda exempel från hela Sverige, erbjuda nyhetsuppdateringar och vara ett aktivt kommunikationsredskap för en diskussion om stadsutveckling. Välkomna!
Staden som Krymper
Konferens i Stockholm den 23 och 24 november 2005

Den 23 och 24 november arrangerades en konferens på temat stadskrympning. Vi kommer att diskutera fall i Sverige, och se exempel på goda åtgärder i Tyskland, det land som just nu leder utvecklingen i området. Konferensen syftar till att lyfta fram frågan om krympande städer, och skapa en dialog och utbyte av erfarenheter mellan dess olika företrädare. Titta på konferensprogrammet, som laddas ner i PDF-format.

Klicka på bilden för PDF (0,4 Mb)